Skybrud og længerevarende regn

Husk at sikre dit hus mod skybrud
Hvordan sikrer jeg mit hjem ved skybrud, når mit regnvand afledes lokalt? Bliv klogere på det her.

Her kan du læse, hvilke forholdsregler du med fordel kan tage for at sikre dit hjem mod skybrud, når du etablerer lokal afledning af regnvand - en såkaldt "LAR"-løsning.

Faskiner, regnbede og lignende LAR-systemer dimensioneres efter en 5-årshændelse. Det betyder, at dit system løber over hvert femte år. Det er derfor hensigtsmæssigt, at du ved etablering af dit anlæg tager hensyn til, at der inden for de næste fem år kan komme skybrud, som dit LAR-system ikke kan håndtere.

Når du anlægger dit LAR-anlæg, er det værd at overveje, hvor det overskydende regn, som dit anlæg ikke kan håndtere, løber hen. Overløb fra dit LAR-anlæg kan - hvis foranstaltninger ikke er foretaget - give oversvømmelse af kældre, haver og andre områder.

Her er nogle punkter, som du skal overveje:

-       Overløb: Der kan etableres et overløb, som kan føre vandet væk fra bebyggede områder
-       Ønsker vi overløb til kloaksystemet? Hvis ja, installes kontraklap for at sikre mod tilbageløb fra kloak  
-       Sørg for at sikre hældning væk fra bebyggede områder eller at sikre områderne med forhøjninger 

Mere information kan findes her:

Teknologisk Institut

LAR i Danmark

Menu