Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Det Grønne Råds Pris

Det Grønne Råd i Rebild Kommune uddeler hvert år en pris i samarbejde med Udvalget for Teknik og Miljø.

Det Grønne Råds pris består af et diplom og en præmie på 5000 kr. Prisen gives til en eller flere privatpersoner, en forening, en organisation, en virksomhed eller en institution, der har gjort en særlig indsats for at fremme en natur, miljø og klimamæssig udvikling i Rebild Kommune.

Det Grønne Råds pris uddeles en gang årligt fx i forbindelse med et natur-, miljø- eller klimaarrangement.

I 2022 er fristen for indstillinger den 6. november og forslag til indstillingerne sendes til Det Grønne Råd c/o Center Natur og Miljø på:

natur@rebild.dk

Sådan kommer I/du i betragtning

Projekter eller initiativer, der kan komme i betragtning, skal opfylde flest mulige af følgende kriterier:

  • Løse specifikke natur-, miljø- eller klimaudfordringer med succes
  • Øge miljøbevidstheden og miljøhensynet blandt en større gruppe personer
  • Inddrage flere forskellige interessenter eller borgergrupper eller skabe netværk
  • Have nyhedsværdi og mulighed for at kunne spredes til andre
  • Have et bæredygtighedselement på tværs af natur, miljø, klima, økonomi, sundhed, kultur og sociale faktorer.

Prismodtagere skal være bosiddende i kommunen, være ansat i en virksomhed eller engageret i en forening eller en institution, der har adresse og udfører deres virke i Rebild Kommune.

Alle, der bor, arbejder eller er foreningsaktive i Rebild Kommune, kan indstille andre eller sit eget initiativ til Det Grønne Råds Pris ved at skrive en-to A4 sider, der beskriver et projekt eller et initiativ med oplysninger om nyskabende værdier, formål, resultater, målgrupper, samarbejdspartnere, og hvordan projektet eller initiativet lever op til kriterierne for prisen.

Der nedsættes en priskomité på tværs af Udvalget for Teknik og Miljø samt Det Grønne Råd, således at der udpeges op til tre personer fra henholdsvis udvalg og råd til komitéen.
Det Grønne Råd er omdrejningspunkt for det praktiske omkring prisen.

Monsido - statistik

Cookieinformation