Ældreråd

Senior og efterårsblade - www.colourbox.dk
Ældrerådets vigtigste opgave er at varetage de ældre borgeres interesser. Ældrerådet i Rebild Kommune holder møde hver måned og drøfter forhold, der er politisk aktuelle, samt berører hverdagen for kommunens ældre.

Formål

Ældrerådet har ingen beslutningskompetence, men rådgiver kommunalpolitikerne om fordelingen af ressourcer indenfor ældreområdet. Det kan dreje sig om alt vedrørende politikker, rapporter, standarder, trafik- og boligforhold samt aktiviteter. Ældrerådets vigtigste opgave er at varetage de ældre borgeres interesser. 

Er du nysgerrig på hvad Ældrerådet kan gøre for dig eller dine pårørende? Så læs meget mere i folderen om Ældrerådet. 

Kontakt

Alle ældre med alderen 60+ og deres pårørende kan henvende sig til Ældrerådet med spørgsmål og forslag af betydning for ældres omsorg og pleje. Henvendelse kan ske direkte til Ældrerådets medlemmer eller til Center Pleje og Omsorg. Ældrerådet behandler ikke sager om enkeltpersoner.

Hvert år udarbejdes en årsberetning over det forgangne års arbejde i Ældrerådet.

Ældrerådet 2018-2021 

Ved Ældrerådsvalget d. 21. november 2017 blev det kommende Ældreråd dannet og de ni kandidater, der fik det højeste antale stemmer var: 

Kirsten Merete Mølgaard, Støvring, 14,4% - 771 personlige stemmer

Henrik Christensen, Bælum, 12,9% - 693 personlige stemmer

Poul Larsen, Nørager, 10,7% - 571 personlige stemmer

Ulla Haugaard Paulsen, Støvring, 10,7% - 572 personlige stemmer

Anna-Marie Kaufmann Nielsen, Suldrup, 10,4% - 560 personlige stemmer

Torben Andersen, Skørping, 10,0% - 536 personlige stemmer

Henny Fogde Larsen, Terndrup, 7,0% - 374 personlige stemmer

Niels Ove Mikkelsen, Rørbæk, 5,7% - 307 personlige stemmer

Jette Ulstrup, Skørping, 4,6% - 249 personlige stemmer

 

De ni medlemmer konstituerede sig på et møde d. 29. november 2017 - læs mødereferatet.

Formand: Jette Ulstrup 

Næstformand: Torben Andersen

Kasserer: Anna-Marie Kaufmann Nielsen

Medlemmer

Formand
Jette Ulstrup
Sætervej 1,
9520 Skørping
Telefon: 22 34 34 45
E-mail: ulstrup@email.dk
Kontaktperson på Ådalscentret 

 

Næstformand
Torben Andersen
Egehusvej 8
9520 Skørping
Telefon: 61 50 15 19
andersentnc@gmail.com
Kontaktperson på Skørping Ældrecenter

 

Kasserer
Anna-Marie Kaufmann Nielsen
Sportsvænget 10,
9541 Suldrup
Telefon: 29 89 84 52
amkauf@gmail.com
Kontaktperson på Suldrup Ældrecenter

 

Henny Fogde Larsen
Bælumvej 24
9575 Terndrup
Telefon: 40 52 54 15
hennyfogde@gmail.com 
Kontaktperson på Terndrup og Haverslev Ældrecenter

 

Poul Larsen
Jernbanegade 42
9610 Nørager
Telefon: 21 42 62 53
poul-l@post9.tele.dk
Kontaktperson på Nørager Ældrecenter

 

Niels Ove Mikkelsen
Skovmosevej 49
Rørbæk
9500 Hobro
Telefon: 98 55 79 96 / 21 48 75 65
no.mikkelsen@live.dk
Kontaktperson på Rørbæk Ældrecenter

 

Henrik Christensen
Grønnegade 8,
9574 Bælum
Telefon: 61 18 93 73
Email: hc221052@gmail.com
Kontaktperson på Bælum Ældrecenter

 

Ulla Haugaard Paulsen
Mastruplundvej 22,
9530 Støvring
Telefon: 31 95 38 90
Email: rauf@mail.tele.dk
Kontaktperson på Støvring Ældrecenter

Kirsten Merete Mølgaard (tidl. Jørgensen) 
Alstrupparken 4, 2. th.,
9530 Støvring
Telefon: 25 71 25 61
Email: kirstenogjoergen@gmail.com
Kontaktperson på Øster Hornum Ældrecenter
 

Sekretær
Pernille Garde Laursen
Telefon: 99 88 91 34
pgla@rebild.dk

Referater 2019

Menu