Frivilligrådet

Hånd med hjerte - www.colourbox.dk
Rådet skal udvikle det frivillige sociale arbejde i Rebild Kommune og rådgive byrådet.

Formål

Frivilligrådet er et samarbejdsforum, hvor forskellige foreninger og organisationer fra det frivillige sociale område er repræsenteret. 

Rådet skal øge kendskabet til og styrke samarbejdet imellem foreninger og styrke samspillet mellem de offentlige og frivillige indsatser.

Frivilligrådet uddeler hvert år Frivilligprisen. Prisen gives til en person eller forening eller lignende, der yder en ekstraordinær indsats inden for det frivillige sociale arbejde i Rebild Kommune.

Kontakt

Frivillighedskonsulenten

Rebild Kommune, Center Sundhed

Mastruplundvej 2L 9530 Støvring

telefon: 99 88 84 52/21 19 08 84

E-mail: cskf@rebild.dk

 

Træffetider er mandag, onsdag og torsdag mellem 8 og 14.00.

Frivilligrådets medlemmer
  • Hans Rønnau (formand)
  • Lis Pedersen (næstformand)
  • Pia Mariane Christensen
  • Preben Kloster
  • Frank Pedersen
  • Gert Jensen
  • Mona Høegh
  • Axel René Aubertin
  • Arne Jensen
Forretningsorden

Menu