Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Rebild Natur- og Miljøpris

Det Grønne Råd i Rebild Kommune uddeler hvert år Rebild Natur- og Miljøpris i samarbejde med Udvalget for Teknik og Miljø.

Rebild Natur- og Miljøpris består af et diplom og en præmie på 5000 kr. Til prisen kan indstilles en eller flere privatpersoner, en forening eller organisation, en virksomhed eller en institution, der har gjort en særlig indsats for at fremme en natur- og miljømæssig bæredygtig udvikling i Rebild Kommune.
Rebild Natur- og Miljøpris uddeles en gang årligt i forbindelse med et natur- eller miljøarrangement.

Indstillingerne sendes til Det Grønne Råd c/o Center Natur og Miljø på:

cnm@rebild.dk

Sådan kommer I/du i betragtning

Projekter eller initiativer, der kan komme i betragtning, skal opfylde flest mulige af følgende kriterier:

  • Løse specifikke natur-, miljø- eller klimaudfordringer med succes
  • Øge miljøbevidstheden og miljøhensynet blandt en større gruppe personer
  • Inddrage flere forskellige interessenter eller borgergrupper eller skabe netværk
  • Have nyhedsværdi og mulighed for at kunne spredes til andre
  • Have et bæredygtighedselement på tværs af natur, miljø, klima, økonomi, sundhed, kultur og sociale faktorer.

Prismodtagere skal være bosiddende i kommunen, være ansat i en virksomhed eller engageret i en forening eller en institution, der har adresse og udfører deres virke i Rebild Kommune.

Alle, der bor, arbejder eller er foreningsaktive i Rebild Kommune, kan indstille andre eller sit eget initiativ til Rebild Natur- og Miljøpris ved at skrive en-to A4 sider, der beskriver et projekt eller et initiativ med oplysninger om nyskabende værdier, formål, resultater, målgrupper, samarbejdspartnere, og hvordan projektet eller initiativet lever op til kriterierne for Rebild Natur- og Miljøpris.

Der nedsættes en Rebild Natur- og Miljøpris komité på tværs af Udvalget for Teknik og Miljø samt Det Grønne Råd, således at der udpeges op til tre personer fra henholdsvis udvalg og råd til komitéen.
Det Grønne Råd er omdrejningspunkt for det praktiske omkring Rebild Natur- og Miljøpris.

Monsido - statistik

Cookieinformation