Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Analyse: Læs rapporten her

I juni 2022 blev det politisk besluttet i Rebild Kommune, at der skulle foretages en analyse af skole- og dagtilbudsområdet. Formålet med analysen er på den ene side at pege på hvordan området også i fremtiden kan udvikles og forbedres, og på den anden side finde løsninger på de økonomiske udfordringer, området står overfor. Du kan læse rapporten og bilag her på siden.

Den 30. marts 2023 er byrådet i Rebild Kommune blevet præsenteret for en omfattende analyse af skole- og dagtilbudsområdet i Rebild Kommune. 

Du kan læse analysematerialet her på siden.

Der er ikke truffet politiske beslutninger på baggrund af analysen endnu. Analysen indeholder ikke endelige konklusioner, men den vil danne grundlaget for den politiske proces og drøftelse, som nu er gået i gang.

Her på siden, orienterer vi løbende om den politiske proces.

Baggrund og formål

Analysen af skole- og dagtilbudsområdet er udarbejdet på baggrund af en politisk beslutning i Børne- og Familieudvalget og Økonomiudvalget i juni 2022. Beslutningen blev truffet, da Rebild Kommune – ligesom resten af landet – oplever, at udgifter til særlige indsatser omkring børn og unge i vores skoler og dagtilbud stiger. Det udfordrer økonomien, men også muligheden for fortsat at sikre gode pasnings- og skoletilbud til alle børn og unge i kommunen. Analysen formål er derfor at pege på forskellige scenarier og tiltag, som både har et udviklingsmæssigt perspektiv og et økonomisk potentiale til at imødegå de udfordringer, der er på skole- og dagtilbudsområdet i kommunen.

Processen

Processen og arbejdet med analysen er forløbet over en længere periode med bred inddragelse af forskellige interessenter, som har kvalificeret arbejdet. Det har været en meget åben proces, hvor deltagerne har haft mulighed for at bidrage og løbende følge med via kommunens hjemmeside. Input fra forskellige arbejdsgrupper, workshops, dialogmøder, interviews, spørgeskemaundersøgelser, møder i MED-udvalg og bestyrelser, forskning og andre kommuners erfaringer, er samlet i en omfattende analyserapport + bilag. Børne- og Familieudvalget har været løbende orienteret i processen, og analysen er nu klar, og skal danne grundlag for en politisk beslutningsproces.

Læs mere om processen og arbejdet med analysen i menuen til venstre under 'Analyse: skole- og dagtilbud 2022/2023'.

Eller følg dette link

Læs rapporten

Hent og læs rapporten her:

Præsentation

Hent og læs de dias, der er blevet brugt ved præsentationen af analysen for byrådet d. 30. marts 2023.

Læs bilag

Hent og læs bilagene her:

Monsido - statistik

Cookieinformation