Lokalt Arbejdsmarkedsråd (LAR)

job - www.colourbox.dk
Rebild Kommunes Lokale Arbejdsmarkedsråd har afløst det tidligere Lokale Beskæftigelsesråd.

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd er et rådgivende dialogforum, hvor opgaverne blandt andet er en rådgivende/koordinerende funktion i forhold til Jobcentret og Arbejdsmarkedsudvalget.

Rådets fokus er rettet imod udvikling af gode ideer og samarbejde om fælles løsninger til gavn for ledige og virksomheder. 

Medlemmerne af rådet repræsenterer forskellige organisationer.

Medlemmer

Allan Busk, byrådsmedlem
Kim Jacobsen, FOA
Mette Lyndgaard Pedersen, HK
Karen Eriksen, Erhvervsudviklingsrådet
Jesper F. Clausen, Dansk Metal
Morten Kamstrup Mikkelsen, Dansk Lærerforening
Kurt Alling Nielsen, Danske Handicaporganisationer
Vakant, Praktiserende lægers organisation
Hans Rønnau, frivillig fra flygtninge- og integrationsområdet
Peter Thomsen, AMU Nordjylland
Marianne Reenberg, Mekoprint

Menu